Německo přistoupilo k třístupňovému krizovému plánu pro plyn. V současné době platí stupeň č. 1.

03.04.2022

Spolkový ministr hospodářství Habeck vyhlásil stupeň včasného varování krizového plánu pro plyn. Spouštěčem jsou ruské požadavky na platbu za dodávky plynu do Evropy v rublech.

Je důležité zdůraznit, že bezpečnost dodávek je zaručena. V případě náhlého výpadku ruských dodávek však plynu nebude dost pro všechny uživatele z byznysu, zemědělství a soukromých domácností.

Stát bude proto v krizovém případě v určitém pořadí vypínat dodávky plynu do jednotlivých ekonomických sektorů. Zemědělci patří mezi koncové spotřebitele do spotřeby 10 000 kWh a jsou tedy "privilegovaní".

Podle havarijního plánu, který byl zveřejněn v září 2019, existují tři krizové stupně: stupeň včasného varování, stupeň pohotovosti a stupeň nouze. Do trhu s plynem zasahuje stát pouze ve stupni nouze. Zákazníci z řad domácností by pak měli zvláštní ochranu (včetně zemědělců).

Úroveň včasného varování znamená, že existují konkrétní, vážné a spolehlivé náznaky, že může nastat událost, která pravděpodobně povede k výraznému zhoršení situace v zásobování plynem - a pravděpodobně povede ke spuštění pohotovostního nebo nouzového stupně.

Při stupni nouze pak dochází k "výraznému přerušení" dodávky plynu. Stát by musel zasáhnout zejména kvůli zajištění dodávek plynu pro "chráněné zákazníky" - to jsou soukromé domácnosti, ale také nemocnice, hasiči a policie. Německo v současné době nemá problémy v zásobování, musí však zkvalitnit preventivní opatření, aby bylo připraveno na případ eskalace ze strany Ruska.

Zajištění zásobování některých zákazníků, jako jsou zákazníci z řad domácností a zákazníci, kteří poskytují základní sociální služby, má podle havarijního plánu vysokou prioritu, protože tito jsou zvláště zranitelní vůči důsledkům přerušení dodávek.

Za zásobování těchto tzv. chráněných odběratelů zodpovídají zejména plynárenské společnosti. Domácnosti jsou koncoví spotřebitelé, kteří energii využívají pro vlastní spotřebu v domácnosti nebo jejichž roční spotřeba pro profesionální, zemědělské nebo komerční účely nepřesahuje 10 000 kilowatthodin (kWh).

To znamená, že plynárenské společnosti musí dodávku zemního plynu těmto zákazníkům garantovat a jsou také povinny přijmout vhodná opatření. Stát zasahuje až ve chvíli, kdy již nefungují nebo jsou vyčerpány tržní mechanismy. Podle Spolkové síťové agentury bude v takzvaném nouzovém stupni na trhu akutní nedostatek. S plynem by se pak nedalo volně obchodovat.

Odstávku pak provádí stát v tzv. "suverénní alokaci". Tento úkol plní Spolková síťová agentura, která je odpovědná za regulaci a dohled nad hospodářskou soutěží v plynárenství.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky