Jak s úhory, pane ministře?Máme čas jen do středy.

09.04.2022

Minulý týden se v Lucemburku sešli ministři zemědělství EU. Na pořadu jednání byla opět válka na Ukrajině. Důsledky ruské invaze pro světové zemědělské trhy jsou obrovské. Evropská komise a naprostá většina členských států se snaží omezit negativní dopad na bezpečnost dodávek a ceny potravin. Bylo již rozhodnuto o několika krizových opatřeních. A objevují se také známky dlouhodobější změny kurzu od převážně ekologicky orientovaného k ekologicky a výrobně orientované Společné zemědělské politice (SZP).

Komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski připomněl Radě pro zemědělství, že členské státy mohou letos využít 4 miliony hektarů ekologických úhorů pro produkci potravin. Umožňuje to výjimka z 23. března.

Německo bylo jedinou členskou zemí, která se v řídícím výboru EU vyslovila proti této výjimce. Členské státy však nemohou zastavit delegovaný právní akt ze strany Evropské komise. Vlády musí do 13. dubna sdělit Komisi, zda této možnosti využijí. V Německu se úhory uvolňují pouze pro krmení. Prosadil to spolkový ministr zemědělství Cem Özdemir (Zelení).

Německo se tak vydává zvláštní cestou. Francie koncem března uvolnila svých 300 000 hektarů výnosem pro pěstování obilovin včetně používání pesticidů. Tím není ohrožen ekologizační bonus a plochy se stále počítají jako plochy ležící ladem.

Polsko chce uvolnit úhor pro výrobu potravin a krmiv. Španělsko dělá totéž. Španělští farmáři mohou obdělávat dalších 600 000 hektarů. Podle zpráv směřuje k uvolnění i Itálie.

Důsledky dlouhodobé zemědělské politiky ukrajinské války se ale projevují i ​​v Bruselu. Poslanecký klub EPP v Evropském parlamentu se vyslovil pro pozastavení povinnosti vyčlenit 4 procenta orné půdy v rámci podmíněnosti od roku 2023. Komisař EU pro zemědělství Wojciechowski to chce zvážit. Rumunsko a Irsko na zasedání Rady pro zemědělství tento týden žádost podpořily. Proti tomu se ale staví i německý spolkový ministr Özdemir.

Ostatní členské státy přemýšlejí již dlouho dopředu a požadují dodatečná flexibilní opatření. Z iniciativy chorvatské ministryně zemědělství Mariji Vučković nyní celkem 13 členských států v Zemědělské radě EU požaduje uvolnění prostředků z druhého pilíře SZP na podporu zemědělců, kteří se musí vyrovnat s extrémním nárůstem nákladů na naftu, minerální hnojiva a další vstupy. Pro tento účel by mělo být možné přerozdělit zbývající finanční prostředky dostupné z podpory rozvoje venkova.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky